Tin Tức

Triều Tiên có vũ khí gì bắn rơi được oanh tạc cơ Mỹ?

Triều Tiên có vũ khí gì bắn rơi được oanh tạc cơ Mỹ?

Chiến đấu cơ Triều Tiên khó có khả năng bắn rơi tiêm kích hay oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ, nhưng Bình Nhưỡng vẫn còn vũ khí khác khiến máy bay Mỹ phải dè chừng.