Xy Lanh Thủy Lực CDL

Áp suất làm việc 160 … 350 bar

Piston Ø25 … Ø320

Xy Lanh Thủy Lực CDH

Áp suất làm việc 160 … 350 bar

Piston Ø25 … Ø320

Xy Lanh Thủy Lực CDT

Áp suất làm việc 70 … 210 bar

Piston Ø25 … Ø200

Xy Lanh Thủy Lực Cỡ Lớn

Dòng xy lanh được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, các công trình lớn